Over ons

In 2012 heeft Jolande Thoonen het advieskantoor Thoonen Juridisch Advies opgericht. Thoonen Juridisch Advies adviseert overheidsinstanties, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties over grondbeleid en ruimtelijk beleid in brede zin en over bestuursrecht en privaatrecht in het algemeen. Jolande Thoonen beschikt over ruime kennis en ervaring op genoemde vakgebieden.

Sinds januari 2013 is Jolande Thoonen behalve verbonden aan Thoonen Juridisch Advies werkzaam bij 't Regthuys te Rozendaal als senior jurist/secretaris schadecommissies.

Jolande Thoonen is na haar studie planologie aan de 'Nationale Verkeerakademie voor planologie verkeer vervoer' als juridisch medewerker gaan werken bij RBOI, adviesbureau voor ruimtelijk beleid, ontwikkeling en  inrichting. Zij heeft de juridische inbreng in bestemmingsplannen en het coördineren en integreren van de inbreng vanuit de diverse disciplines in bestemmingsplannen verzorgd.

In 1990 heeft Jolande Thoonen de overstap gemaakt naar de overheid. Zij heeft tot 1995 als (juridisch) beleidsmedewerker gewerkt bij de (1) afdeling bestuurszaken en (2) het bedrijfsbureau en grondbedrijf van de gemeente Zwijndrecht. In de functies van beleidsmedewerker privaatrechtelijke transacties betreffende onroerende goed en juridisch beleidsmedewerker heeft ze ervaring opgedaan met het opstellen van overeenkomsten en met algemene bestuursrechtelijke zaken, zoals het opstellen van verordeningen.

Jolande Thoonen is in 1992 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Binnen de studie Nederlands recht is zij afgestudeerd in de privaatrechtelijke en in de staatsrechtelijke afstudeervariant.

In 1995 is Jolande Thoonen gaan werken bij de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ). Zij trad bij de SAOZ op als adviseur in onafhankelijke adviescommissies voor planschade- en nadeelcompensatiezaken. Voorts adviseerde zij onder andere door het opstellen van risicoanalyses over de planschaderisico’s van nieuwe ontwikkelingen.

Van 1997 tot en met 2012 is Jolande Thoonen als senior jurist werkzaam geweest bij ARCADIS Nederland BV. Zij heeft haar expertise op het gebied van grondbeleid en ruimtelijk beleid verder uitgebreid en verdiept. Tot haar specialisme behoren naast bestuursrechtelijke schadevergoeding (planschade en nadeelcompensatie) onder meer de Wro en dan in het bijzonder de Grondexploitatiewet (zowel exploitatieplannen als overeenkomsten), de onteigeningswet en de Wet voorkeursrecht gemeenten.

In 1998 heeft Jolande Thoonen met succes haar opleiding Makelaardij in onroerende goederen afgerond.

Een Curriculum Vitae kunt u telefonisch of per e-mail opvragen.

An unexpected error occurred.

An error occurred while processing this request.

< Back to Home