Welkom

Thoonen Juridisch Advies is een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in advisering over grondbeleid en ruimtelijk beleid in brede zin. Wij adviseren onder meer over:
- planschade
- nadeelcompensatie
- Grondexploitatiewet

- exploitatieplannen
- overeenkomsten
- onteigening

Naast de advisering over grondbeleid en ruimtelijk beleid in ruime zin adviseert Thoonen Juridisch Advies over bestuursrecht en privaatrecht in het algemeen. U kunt hierbij denken aan advisering over verordeningen en beleidsregels en algemeen juridische ondersteuning van ingewikkelde dossiers.

Thoonen Juridisch Advies richt zich vooral op overheidsinstanties, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties.

Mr. ing. Jolande Thoonen heeft zowel een privaatrechtelijke- als bestuursrechtelijke achtergrond en beschikt over ruime ervaring. Zij is werkzaam geweest binnen verschillende werkkringen (adviesbureaus, overheid) en adviseert sinds 1986 aan verschillende partijen (overheden, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, andere bedrijven en particulieren).

Mr. ing. Jolande Thoonen is behalve bij Thoonen Juridisch Advies werkzaam bij 't Regthuys te Rozendaal als s
enior jurist/secretaris schadecommissies.

Via verschillende uitgevers publiceert mr. ing. Jolande Thoonen over haar specialismen. Zij heeft diverse publicaties over onder meer planschade, nadeelcompensatie, de Grondexploitatiewet en onteigening op haar naam staan.

Voorts verzorgt mr. ing. Jolande Thoonen workshops en cursussen op het gebied van onder meer planschade, nadeelcompensatie en de Grondexploitatiewet.

An unexpected error occurred.

An error occurred while processing this request.

< Back to Home